FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Resmi Dergisi ISSN: 2148-2160

Anasayfa

Değerli Fen Eğitimcileri ve Araştırmacılar,

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği tarafından çıkarılan “Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi” yılda iki defa yayın yapan ve Fen Bilimleri Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi alanında makalelerin yayımlandığı hakemli bilimsel bir dergidir.

FBÖD, fen bilimleri eğitimi ve alt dallarıyla ilgili olmak koşuluyla, teorik, uygulamalı, betimsel, araştırmaya dayalı, vb. özgün çalışmaları yayımlar. Fen bilimleri ve alt dallarındaki öğretmen eğitimi süreçleri, öğretmen eğitimi yaklaşımları ve uygulamalarına yönelik çalışmalar da dergiye kabul edilmektedir. Bu anlamda dergide, çalışmaların fen bilimleri eğitimi ve alt alanları ile ilgili olması dışında, özel bir makale kabul kriteri bulunmamaktadır. Ancak dergide yayımlanacak uygulamalı makalelerin öğrenme üzerine teorik gelişmelere ve yeni yaklaşımlara uygun ve verimliliği bilimsel araştırma yöntemleri ile değerlendirilmiş öğretim yöntemlerini veya etkinliklerini içermesi beklenmektedir. Ayrıca uygulama sürecindeki verimliliği arttıracağı düşünülerek makalelerin özellikle tanılama, dönüt ve not verme amaçlı ölçme-değerlendirme etkinliklerini de içermesi beklenmektedir.

Dergi ile ilgili bilgilere http://www.fead.org.tr/dergi adresinden ulaşılabilir. Dergiye çalışma göndermeyi düşünen araştırmacılar http://www.fead.org.tr/dergi adresinde bulunan “Yazım Kuralları” ve “Online Makale Gönderme” sayfalarını inceleyerek çalışmalarını internet ortamında gönderebilirler. Derginin web sayfasından yüklenen çalışmaların aynı zamanda derginin mail adresine de (fbodergisi@gmail.com) gönderilmesi gerekmektedir. FBÖD ücretsiz bir dergi olup, dergiye gönderilen çalışmalar için yazarlardan değerlendirme veya basım ücreti talep edilmemektedir. Dergide yayımlanan çalışmaların tamamının tam metinleri ücretsiz erişime açıktır. Dergide yayımlanan makalelerden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

Dergide yayımlamak üzere çalışmalarınızı bekler, derginin ülkemizde fen bilimleri eğitimi ve öğretiminin gelişmesi, bilim okur-yazarlığının yaygınlaşması ve öğretmenlerin uygulamaya dönük ihtiyaçlarının karşılanması amaçlarına katkı sağlamasını temenni ederiz.

Prof. Dr. Haluk ÖZMEN
EDİTÖR

Dergiyi Tarayan İndeksler:

Academia Social Science Index (ASOS Indeks)
Türk Eğitim İndeksi (TEI)
Araştırmax Scientific Publication Index (Araştırmax)
Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)  (DRJI)