İLETİŞİM BİLGİLERİ

Dernek ile ilgili genel konularda;

Doç.Dr. Dündar YENER, dundaryener@ibu.edu.tr

Dergimiz ile ilgili konularda;

Prof. Dr. Haluk ÖZMEN, hozmen@ktu.edu.tr & hozmen61@hotmail.com; fbodergisi@gmail.com

İnternet sayfamız ile ilgili konularda;

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖZDEM YILMAZ, yasemin.ozdem@gop.edu.tr 

Bülten  ile ilgili konularda;

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YADİGAROĞLU, mustafayadigaroglu@gmail.com

Üyelik  ile ilgili konularda;

Doç. Dr. Sema ÇILDIR, sselman@hacettepe.edu.tr

ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca derneğimizin resmi e-posta hesabı: feadturkiye@gmail.com dur.