YÖNETİM

Yönetim Kurulu
  Başkan: Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
  Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Sema Selman Çıldır (Hacettepe Üniversitesi)
  Genel Sekreter: Arş. Gör. Ali Sağdıç(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Uluslararası İlişkiler Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
  Mali İşler Sorumlusu (Sayman): Doç. Dr. Dündar Yener (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
  Üye: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yadigaroğlu (Aksaray Üniversitesi)
Üye: Yrd. Doç. Dr. Murat Kurt (Amasya Üniversitesi)
Denetleme Kurulu
Başkan: Yrd. Doç. Dr. Zeki Bayram (Hacettepe Üniversitesi)
Üye: Araş. Gör. Ahmet Taşdere (Uşak Üniversitesi)
Üye: Araş. Gör. Gamze Yayla (Cumhuriyet Üniversitesi)