feadlogoFEN EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Saygıdeğer Eğitimciler,

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD), 02-05/02/2017 tarihleri arasında Bolu ilinde Lisansüstü öğrencilere yönelik “Disiplinlerarası Fen Öğretimi” konulu 2. Lisansüstü Kış Okulu düzenleme kararı almıştır. Kış okulunun yürütülmesine ilişkin çalışma takvimi aşağıdaki gibidir.

Saygılarımızla..

FEAD Yönetim Kurulu

1. KIŞ OKULU
Süreç Tarih
Duyuruların Yapılması (FEAD web, sosyal paylaşım ağ., e-posta) 23.12.2016 – 13.01.2017
Başvuruların Yapılması (web üzerinden)* 26.12.2016 – 13.01.2017
Başvuruların Ön Değerlendirmesi ve Hakem Tayinleri 13.01.2017 – 16.01.2017
Başvuruların Değerlendirilme Süreci 16.01.2017 – 22.01.2017
Kabul Edilen Başvuruların İlanı 23.01.2017 – 24.01.2017
Kış Okulunun Gerçekleşmesi 02.02.2017 – 05.02.2017

 

* Lisansüstü öğrencileri fead.org.tr/winterschool adresinden başvurularını yapacaklardır. Başvuru sırasında demografik bilgiler içeren başvuru formu doldurulmalı ve Araştırma Önerileri** sisteme yüklenmelidir.

 ** Araştırma önerisi kaynakça hariç 300 ile 400 kelime arasında olmalıdır. Nitel veya Nicel araştırma yöntemleri kapsamında yürütülebilecek bir araştırma önerisinde; problem durumu, çalışmanın önemi, araştırmanın yöntemi, araştırma gerçekleştirildiğinde sağlayacağı katkılar net bir şekilde belirtilmeli ve uygun alan yazını ile desteklenmelidir.