Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD)

2. Lisansüstü Kış Okulu

Disiplinlerarası Fen Öğretimi

KATILIM KOŞULLARI

  • Kış okulunun hedef kitlesi Türkiye’deki öğretmenler, farklı üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimini sürdüren öğrenciler ve akademisyenlerdir.
  • Kış okuluna 15 kişi konaklamasız ve 30 kişi konaklamalı olmak üzere toplam 45 kişi olarak kontenjan belirlenmiştir.
  • Kış okuluna yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda FEAD iptal etme veya erteleme hakkını elinde saklı tutacaktır.
  • Başvuruların çok olması durumunda veya aynı üniversite/ilden başvuran adaylar arasında öncelik fen bilimleri öğretmenlerine ve daha önce FEAD kış/yaz okuluna katılmamış olanlara verilecektir.
  • Katılımcıların, kış okuluna çalışıyor oldukları ve çalışmayı düşündükleri konuda hazırlayacakları nitel veya nicel araştırma önerileri ile gelmeleri önerilmektedir.
  • Katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri ve bilgisayarlarında NVivo, SPSS ve Mendeley programlarını bulundurmaları zorunludur.
  • Katılımcıların şahsi bilgisayarlarında kendilerinin analiz etmek isteyecekleri nitel ve nicel veri olmaları önerilmektedir.
  • Bu programları kişisel bilgisayarınıza yükleyebilmeniz için yönergeler kış okulunun sitesinde verilmiştir. (Lütfen tıklayınız.)