FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

Yazarlara Bilgilendirme

Dergimiz DergiPark sistemine dahil olmuştur. 2022 yılı itibariyle makale kabul ve değerlendirme süreci DergiPark üzerinden gerçekleştirilecektir. Arşivdeki sayılar kısa süre içinde dergi park sistemine aktarılacaktır.

DergiPark üzerinden takip edilecek web adresi aşağıda verilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/fbod

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisine gönderilecek olan ve etik kurul izni alınmasını gerektiren tüm çalışmalar için etik kurul izin bilgilerinin yazarlar tarafından eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir. Etik kurul izni alınmasını gerektiren durumlar Araştırma ve Yayın Etiği bölümlerinde detaylı açıklanmıştır. Etik kurul belgesi alması gerektiği halde olmayan çalışmalar (TR Dizin tarafından belirtilen istisnalar hariç) değerlendirmeye alınmayacaktır.

GÜNCEL

SON HABERLER/DUYURULAR