DERGİ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ

“Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi” uygulamaya dönük fen eğitimcilerine, özellikle Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersi öğretmenlerine yönelik makalelerin yayımlandığı hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide yayımlanan makaleler öğrenme üzerine teorik gelişmelere ve yeni yaklaşımlara paralel ve verimliliği bilimsel araştırma yöntemleri ile değerlendirilmiş öğretim yöntemlerini veya etkinliklerini içermektedir.
Dergi ile ilgili bilgilere http://dergi.fead.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Dergiye çalışma göndermeyi düşünen araştırmacılar http://www.fead.org.tr/dergi adresinde bulunan “Yazım Kuralları” ve “Online Makale Gönderme” sayfalarını inceleyerek çalışmalarını internet ortamında gönderebilirler. Dergide yayımlamak üzere çalışmalarınızı bekler, derginin ülkemizde fen bilimleri eğitimi ve öğretiminin gelişmesi, bilim okur-yazarlığının yaygınlaşması ve öğretmenlerin uygulamaya dönük ihtiyaçlarının karşılanması amaçlarına katkı sağlamasını temenni ederiz.

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Resmi Dergisi

ISSN: 2148-2160

Makale göndermek ve yayınlanmış makaleleri görmek için;

https://dergi.fead.org.tr