FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

Kurullar

Kurullar

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ

Sahibi: Doç. Dr. Murat KURT, Amasya Üniversitesi

EDİTÖRLER KURULU: 

Baş Editör: Prof. Dr. Uğur SARI, Kırıkkale Üniversitesi

Yardımcı Editör: Doç. Dr. Tezcan KARTAL, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Alan Editörleri:

Fen Bilimleri Eğitimi Alan Editörü : Doç. Dr. Esra BOZKURT ALTAN, Sinop Üniversitesi
Fizik Eğitimi Alan Editörü               : Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kimya Eğitimi Alan Editörü            : Doç. Dr. Burak FEYZİOĞLU, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Biyoloji Eğitimi Alan Editörü          : Prof. Dr. Gülcan ÇETİN, Balıkesir Üniversitesi
 

Yayın Kurulu:

 • Ahmet İlhan ŞEN, Hacettepe Üniversitesi
 • Alipaşa AYAS, Bilkent Üniversitesi
 • Ayhan YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi
 • Erol TAŞ, Ordu Üniversitesi
 • Haluk ÖZMEN, Trabzon Üniversitesi
 • Harun ÇELİK, Kırıkkale Üniversitesi
 • Hüseyin KÜÇÜKÖZER, Balıkesir Üniversitesi
 • Jale ÇAKIROĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Kemal YÜRÜMEZOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Mustafa SÖZBİLİR, Atatürk Üniversitesi
 • Nejla YÜRÜK, Gazi Üniversitesi
 • Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Amasya Üniversitesi
 • Salih ÇEPNİ, Uludağ Üniversitesi
 • Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ, Aksaray Üniversitesi
 • Sevgi AYDIN GÜNBATAR, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Tuncay ÖZSEVGEÇ, Trabzon Üniversitesi
 • Yasin ÜNSAL, Gazi Üniversitesi

Danışma Kurulu:

 • Bilal GÜNEŞ, Gazi Üniversitesi
 • Burçin ACAR ŞEŞEN, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
 • Bülent ÇAVAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Esin ATAV, Hacettepe Üniversitesi
 • Feral Ogan BEKİROĞLU, Marmara Üniversitesi
 • Fitnat KAPTAN, Hacettepe Üniversitesi
 • Gültekin ÇAKMAKÇI, Hacettepe Üniversitesi
 • Gülten ŞENDUR, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Halil TÜMAY, Gazi Üniversitesi
 • Hamide ERTEPINAR, İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Lale CERRAH ÖZSEVGEÇ, Trabzon Üniversitesi
 • Lütfullah TÜRKMEN, Uşak Üniversitesi
 • M. Fatih TAŞAR, Gazi Üniversitesi
 • Muammer ÇALIK, Trabzon Üniversitesi
 • Nilgün SEÇKEN, Hacettepe Üniversitesi
 • Ömer GEBAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Rahmi YAĞBASAN, Başkent Üniversitesi
 • Salih DEĞİRMENCİ, Amasya Üniversitesi
 • Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi
 • Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Amasya Üniversitesi
 • Sibel ER NAS, Trabzon Üniversitesi
 • Süleyman YAMAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Suat ÇELİK, Atatürk Üniversitesi
 • Uğur BÜYÜK, Erciyes Üniversitesi
 • Uygar KANLI, Gazi Üniversitesi
 • Ümit DEMİRAL, Ahi Evran Üniversitesi
 • Ümit ŞİMŞEK, Atatürk Üniversitesi