II. ULUSAL BİYOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ

 

Değerli Meslektaşlarımız,

II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi (UBEK 2018) 29 Haziran – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD) işbirliğiyle Aksaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

 

Biyoloji eğitimi araştırmacıları ile birlikte öğretmenlerimizin de katılımını bekler, kongrede buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Kongre web sitesi: http://ubek2018.aksaray.edu.tr/index.html

Önemli tarihler:

30 Nisan 2018 Özet Gönderme İçin Son Tarih
21 Mayıs 2018 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
01 Haziran 2018 Ücret Yatırma İçin Son Tarih
10 Haziran 2018 Kongre Programının İlanı
29 Haziran-01 Temmuz 2018 Kongre Tarihi