13. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ

 

Değerli Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimcileri,

Sizleri, 04-06 Ekim 2018 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenecek olan 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde (UFBMEK-2018) Denizli’ye davet ediyoruz.

 

Kongremizin ana teması “21. YÜZYIL BECERİLERİ VE ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ” olarak belirlenmiştir. Kongre, Pamukkale Üniversitesi ve MEB iş birliği ile düzenlenmekte ve FEAD tarafından desteklenmektedir.

Bildiri özetlerinin gönderiminin başlama tarihi  : 01 Mart 2018

Bildiri özetlerinin gönderiminin son tarihi            : 30 Nisan 2018

Kabul edilen bildirilerin ilanı                                       : 15 Haziran 2018

Kongre katılım ücreti ödeme son tarih                  : 15 Temmuz 2018