FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE MAKALE KABUL ESASLARI DEĞİŞTİ…

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE MAKALE KABUL ESASLARI DEĞİŞTİ…

FBÖD, Aralık 2017 sayısı itibarı ile fen bilimleri ve eğitimi ve alt dalları ile ilgili olmak koşuluyla, teorik, uygulamalı, betimsel, araştırmaya dayalı, vb. her tür özgün çalışmayı yayımlama kararı almıştır. Bu karar ile daha önceden uygulanan sadece materyal geliştirme ve/veya uygulamaya dayalı çalışmaları kabul etme kriteri kaldırılmıştır. Ayrıca gelecek sayıdan itibaren çalışmalardan 100-150 kelimelik İngilizce özet istenmesi kararlaştırılmıştır. Bütün fen eğitimcilerini, araştırmacılarını ve fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerini çalışmalarını dergimizde değerlendirmeye davet ediyoruz.

Dergimizin yazım kurallarına, yeni sayısı ve tüm diğer sayılarına http://fead.org.tr/dergi/ adresinden ulaşabilirsiniz.