YÖNETİM

Yönetim Kurulu
  Başkan: Doç. Dr. Dündar Yener (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
  Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Sema Selman Çıldır (Hacettepe Üniversitesi)
  Genel Sekreter: Doç. Dr. Murat Kurt (Amasya Üniversitesi)
Uluslararası İlişkiler Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Özdem Yılmaz (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Mali İşler Sorumlusu (Sayman): Dr. Öğr. Üyesi Serkan Say (Mersin Üniversitesi)
  Üye: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yadigaroğlu (Aksaray Üniversitesi)
Üye: Uzman Öğretmen Arife Parmaksızoğlu (MEB- Ankara Anadolu Lisesi)
Denetleme Kurulu
Başkan: Yrd. Doç. Dr. Zeki Bayram (Hacettepe Üniversitesi)
Üye: Araş. Gör. Ahmet Taşdere (Uşak Üniversitesi)
Üye: Araş. Gör. Gamze Yayla (Cumhuriyet Üniversitesi)