ÖNCEKİ YÖNETİMLER

5. Dönem Kurullar (20.09.2016-07.09.2018)
Başkan: Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Sema Selman Çıldır (Hacettepe Üniversitesi)
Genel Sekreter: Arş. Gör. Ali Sağdıç(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Üye: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yadigaroğlu (Aksaray Üniversitesi)
Uluslar arası İlişkiler Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Mali İşler Sorumlusu: Doç. Dr. Dündar Yener (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Üye: Yrd. Doç. Dr. Murat Kurt (Amasya Üniversitesi)
 Denetleme Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zeki Bayram (Hacettepe Üniversitesi)
 Denetleme Kurulu Üyeleri: Araş. Gör. Ahmet Taşdere (Uşak Üniversitesi)Araş. Gör. Gamze Yayla (Cumhuriyet Üniversitesi)

 

4. Dönem Kurullar (21.09.2014-20.09.2016)
Başkan: Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU (Amasya Üniversitesi)
Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Uygar Kanlı (Gazi Üniversitesi)
Genel Sekreter: Doç. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Üye: Doç. Dr. Sema Selman Çıldır (Hacettepe Üniversitesi)
Uluslar arası İlişkiler Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Derya Kaltakçı Gürel (Kocaeli Üniversitesi)
Mali İşler Sorumlusu: Araş. Gör. Ali Sağdıç (ODTÜ)
Üye: Dr. M. Şahin Bülbül (Kafkas Üniversitesi)
 Denetleme Kurulu Başkanı: Araş. Gör. Dr. Harika Özge Aslan (ODTÜ)
 Denetleme Kurulu Üyeleri: Doç. Dr. Hayati Şeker (Marmara Üniversitesi) ve Mert Kaya (Mili Eğitim Bakanlığı)

 

3. Dönem Kurullar (15.09.2012-20.09.2014)
Başkan: Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN (Hacettepe Üniversitesi)
Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU (Amasya Üniversitesi)
Sayman: Dr. Sabiha SUNAR (ODTÜ)
Üye: Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ (Kayseri Üniversitesi)
Üye: Yrd. Doç. Dr. Sibel TELLİ (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)
Üye: Dr. Ebru KAYA (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Üye: Doç. Dr. Hayati ŞEKER (Marmara Üniversitesi)
Yönetim yedek: Tuncay ÖZSEVGEÇ, Hanife Can ŞEN, Zeki BAYRAM, Sevgi İPEKÇİOĞLU, Hüseyin Gürkan Solmaz, Gülten ŞENDUR, Merve POLAT
Denetim asil: Cansel KADIOĞLU, Mustafa TÜYSÜZ, Özlem OKTAY
Denetim yedek: Sevinç Nihal YEŞİLOĞLU, Nilgün DEMİRCİ, Kübra ERYURT

 

2. Dönem Kurullar (29.12.2010-15.09.2012)
Başkan: Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU (Gazi Üniversitesi)
Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR (Atatürk Üniversitesi)
Sayman: Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ (Erciyes Üniversitesi)
Üye: Prof. Dr. Salih ATEŞ (Gazi Üniversitesi)
Üye: Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKCI (Hacettepe Üniversitesi)
Üye:  Doç. Dr. Ali ERYILMAZ (ODTÜ)
Üye: Doç. Dr. Hayati ŞEKER (Marmara Üniversitesi)
Yedek Üyeler: Halil Aydın, Murat Kahveci, Hüseyin Küçüközer, Gülşen Bağcı Kılıç, Ahmet İlhan Şen, Osman Nafiz Kaya, Nihal Doğan
Denetim Asil: Ali Rıza AKDENİZ, Ayla Çetin DİNDAR, Cansel KADIOĞLU
Denetim Yedek: Bayram ÇOŞTU, Mustafa Şahin BÜLBÜL, Rıdvan ELMAS

 

1. Dönem Kurullar (Kurucu Kurul)  (01.07.2010-29.12.2010)
Başkan: Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKCI (Hacettepe Üniversitesi)
Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR (Atatürk Üniversitesi)
Sayman: Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ (Erciyes Üniversitesi)
Üye: Yrd. Doç. Dr. Osman Serhat İREZ (Marmara Üniversitesi)
Üye: Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU (Gazi Üniversitesi)
Üye: Yrd. Doç. Dr. Murat Sağlam (Ege Üniversitesi)
Üye: Yrd. Doç. Dr. Ebru Z. Muğaloğlu (Boğaziçi Üniversitesi)
Üye: Doç. Dr. Hüseyin Küçüközer (Balıkesir Üniversitesi)
Üye: Doç. Dr. Gülşen Bağcı Kılıç (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Üye: Doç. Dr. Osman Nafiz Kaya (Fırat Üniversitesi)
Üye: Nuri Köse, Avukat