FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

FEAD 1. Kış Okulu

FEAD 1. Kış Okulu

Lisansüstü öğrencilerin akademik danışma ihtiyacına cevap vermek ve fen eğitiminde nitel araştırmalar konusunda yeni araştırmaların önünü açmak üzere düzenlenen FEAD 1. Kış Okulu 4-7 Şubat tarihlerinde Amasya'da gerçekleştirilmiştir.

FEAD 1. Lisansüstü Kış Okulu'nun teması "Akademik Danışmanlık ve Nitel Araştırma" olarak belirlenmiştir.