ÖNCEKİ YÖNETİMLER

6. Dönem Kurullar (08.09.2018-18.09.2021)
  Başkan: Prof. Dr. Dündar Yener (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
  Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Sema Selman Çıldır (Hacettepe Üniversitesi)
  Genel Sekreter: Doç. Dr. Murat Kurt (Amasya Üniversitesi)
  Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yadigaroğlu (Aksaray Üniversitesi)
  Uluslar arası İlişkiler Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Özdem Yılmaz (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
  Mali İşler Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Serkan Say (Mersin Üniversitesi)
  Üye: Öğr. Arife Parmaksızoğlu 
   Denetleme Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zeki Bayram (Hacettepe Üniversitesi)
   Denetleme Kurulu Üyeleri: Araş. Gör. Ahmet Taşdere (Uşak Üniversitesi) Araş. Gör. Gamze Yayla (Cumhuriyet Üniversitesi)
   

 

5. Dönem Kurullar (20.09.2016-07.09.2018)
  Başkan: Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
  Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Sema Selman Çıldır (Hacettepe Üniversitesi)
  Genel Sekreter: Arş. Gör. Ali Sağdıç(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  Üye: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yadigaroğlu (Aksaray Üniversitesi)
  Uluslar arası İlişkiler Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
  Mali İşler Sorumlusu: Doç. Dr. Dündar Yener (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
  Üye: Yrd. Doç. Dr. Murat Kurt (Amasya Üniversitesi)
   Denetleme Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zeki Bayram (Hacettepe Üniversitesi)
   Denetleme Kurulu Üyeleri: Araş. Gör. Ahmet Taşdere (Uşak Üniversitesi)Araş. Gör. Gamze Yayla (Cumhuriyet Üniversitesi)
   

 

4. Dönem Kurullar (21.09.2014-20.09.2016)
  Başkan: Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU (Amasya Üniversitesi)
  Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Uygar Kanlı (Gazi Üniversitesi)
  Genel Sekreter: Doç. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
  Üye: Doç. Dr. Sema Selman Çıldır (Hacettepe Üniversitesi)
  Uluslar arası İlişkiler Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Derya Kaltakçı Gürel (Kocaeli Üniversitesi)
  Mali İşler Sorumlusu: Araş. Gör. Ali Sağdıç (ODTÜ)
  Üye: Dr. M. Şahin Bülbül (Kafkas Üniversitesi)
   Denetleme Kurulu Başkanı: Araş. Gör. Dr. Harika Özge Aslan (ODTÜ)
   Denetleme Kurulu Üyeleri: Doç. Dr. Hayati Şeker (Marmara Üniversitesi) ve Mert Kaya (Mili Eğitim Bakanlığı)
   

 

3. Dönem Kurullar (15.09.2012-20.09.2014)
  Başkan: Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN (Hacettepe Üniversitesi)
  Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU (Amasya Üniversitesi)
  Sayman: Dr. Sabiha SUNAR (ODTÜ)
  Üye: Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ (Kayseri Üniversitesi)
  Üye: Yrd. Doç. Dr. Sibel TELLİ (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)
  Üye: Dr. Ebru KAYA (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
  Üye: Doç. Dr. Hayati ŞEKER (Marmara Üniversitesi)
  Yönetim yedek: Tuncay ÖZSEVGEÇ, Hanife Can ŞEN, Zeki BAYRAM, Sevgi İPEKÇİOĞLU, Hüseyin Gürkan Solmaz, Gülten ŞENDUR, Merve POLAT
  Denetim asil: Cansel KADIOĞLU, Mustafa TÜYSÜZ, Özlem OKTAY
  Denetim yedek: Sevinç Nihal YEŞİLOĞLU, Nilgün DEMİRCİ, Kübra ERYURT
   

 

2. Dönem Kurullar (29.12.2010-15.09.2012)
  Başkan: Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU (Gazi Üniversitesi)
  Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR (Atatürk Üniversitesi)
  Sayman: Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ (Erciyes Üniversitesi)
  Üye: Prof. Dr. Salih ATEŞ (Gazi Üniversitesi)
  Üye: Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKCI (Hacettepe Üniversitesi)
  Üye:  Doç. Dr. Ali ERYILMAZ (ODTÜ)
  Üye: Doç. Dr. Hayati ŞEKER (Marmara Üniversitesi)
  Yedek Üyeler: Halil Aydın, Murat Kahveci, Hüseyin Küçüközer, Gülşen Bağcı Kılıç, Ahmet İlhan Şen, Osman Nafiz Kaya, Nihal Doğan
  Denetim Asil: Ali Rıza AKDENİZ, Ayla Çetin DİNDAR, Cansel KADIOĞLU
  Denetim Yedek: Bayram ÇOŞTU, Mustafa Şahin BÜLBÜL, Rıdvan ELMAS
   

 

1. Dönem Kurullar (Kurucu Kurul)  (01.07.2010-29.12.2010)
  Başkan: Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKCI (Hacettepe Üniversitesi)
  Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR (Atatürk Üniversitesi)
  Sayman: Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ (Erciyes Üniversitesi)
  Üye: Yrd. Doç. Dr. Osman Serhat İREZ (Marmara Üniversitesi)
  Üye: Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU (Gazi Üniversitesi)
  Üye: Yrd. Doç. Dr. Murat Sağlam (Ege Üniversitesi)
  Üye: Yrd. Doç. Dr. Ebru Z. Muğaloğlu (Boğaziçi Üniversitesi)
  Üye: Doç. Dr. Hüseyin Küçüközer (Balıkesir Üniversitesi)
  Üye: Doç. Dr. Gülşen Bağcı Kılıç (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
  Üye: Doç. Dr. Osman Nafiz Kaya (Fırat Üniversitesi)
  Üye: Nuri Köse, Avukat