• Lisansüstü kış okulunun hedef kitlesi Türkiye’de farklı üniversitelerde lisansüstü eğitimini sürdüren öğrencilerdir.
  • Lisansüstü kış okulu 10 (konaklamalı) ve düzenlenecek olan ilden 10 (konaklamasız) olmak üzere toplam 20 lisansüstü öğrencisinin katılmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Katılımcı lisansüstü öğrencileri, başvuru sırasında göndermiş oldukları başvuru belgeleri, en son aldığı derslere ait not transkripti ve]nitel bir çalışmaya yönelik araştırma önerileri (300 sözcüklük) üzerinden değerlendirilerek seçilecektir.
  • Araştırma önerileri Türkçe veya İngilizce olarak 12 punto, tek satır aralıklı, Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır. Lisansüstü kış okuluna başvuru yapan lisansüstü öğrencilerinin seçiminde, konaklamalı katılımcıların üniversiteleri ve bu üniversitelerin bulunduğu iller dikkate alınarak homojen bir dağılım sağlanmasına özen gösterilecektir.
  • Lisansüstü kış okuluna yapılan konaklamalı başvurularda, aynı üniversite veya ilden başvuran adaylar arasında öğretmenlere öncelik verilecektir.
  • Değerlendirme FEAD üyelerinden oluşan bilim kurulu tarafından yapılacaktır.