Akademik Danışmanlık ve Nitel Araştırma

04-07 Şubat 2016- Amasya

 

Saygıdeğer Eğitimciler,

 

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD), 04-07/02/2016 tarihleri arasında Amasya ilinde Lisansüstü öğrencilere yönelik “Akademik Danışmanlık ve Nitel Araştırma” konulu 1. Lisansüstü Kış Okulu düzenleme kararı almıştır. Kış okulunun yürütülmesine ilişkin çalışma takvimi aşağıdaki gibidir.

Saygılarımızla..

FEAD Yönetim Kurulu

1. KIŞ OKULU
Süreç Tarih
Duyuruların Yapılması (FEAD web, sosyal paylaşım ağ., e-posta) 25.12.2015 – 15.01.2016
Başvuruların Yapılması (web üzerinden)* 28.12.2015 – 15.01.2016
Başvuruların Ön Değerlendirmesi ve Hakem Tayinleri 16.01.2016 – 17.01.2016
Başvuruların Değerlendirilme Süreci 18.01.2016 – 25.01.2016
Kabul Edilen Başvuruların İlanı 26.01.2016 – 28.01.2016
Kış Okulunun Gerçekleşmesi 04.02.2016 – 07.02.2016

 

* Lisansüstü öğrencileri fead.org.tr/winterschool adresinden başvurularını yapacaklardır. Başvuru sırasında demografik bilgiler içeren başvuru formu doldurulmalı ve Araştırma Önerileri** sisteme yüklenmelidir.

 ** Araştırma önerisi kaynakça hariç en az 300 kelime olmalıdır. Nitel araştırma yöntemleri kapsamında yürütülebilecek bir araştırma önerisinde; problem durumu, çalışmanın önemi, araştırmanın metodolojisi, araştırma gerçekleştirildiğinde sağlayacağı katkılar net bir şekilde belirtilmeli ve uygun alan yazı ile desteklenmelidir.

 

FEAD 1. Kış Okulu Konaklamalı Başvuru Sonucu

Tüm başvurular arasından 10 asil ve kontenjanın yarısı kadar 5 yedek lisansüstü öğrenci

 

Kazananlar
1 Selvinaz Güney Aydın Üniversitesi
2 Osman Karpuzcu Dumlupınar Üniversitesi
3 Aybüke Baştürk Karadeniz Teknik Üni.
4 Muhammet Ali Ülküdür Amasya Üniversitesi
5 Onurhan Güven Karadeniz Teknik Üni.
6 Bahar Candaş Karadeniz Teknik Üni.
7 Nurten Yaşar Recep Tayyip Erdoğan Üni.
8 Hüseyin Yetişir Niğde Üniversitesi
9 Tülin Hündür Kafkas Üniversitesi
10 Abdullah Elmas Fırat Üniversitesi
Yedekler
1.yedek Kıymet Bozdoğan Kafkas Üniversitesi
2.yedek Ali Güney Necmettin Erbakan Üni.
3.yedek Melek Altundaş Kafkas Üniversitesi
4.yedek Yeliz Turan Gazi Üniversitesi
5.yedek Handan Gökçek Kafkas Üniversitesi

 

 FEAD 1. Kış Okulu Konaklamasız Başvuru Sonucu

Tüm başvurular arasından 10 asil lisansüstü öğrenci

 

Kazananlar
1 Miyase Tutar Amasya Üniversitesi
2 Bilal Öncü Amasya Üniversitesi
3 Ayşe Gül Özaşkın Amasya Üniversitesi
4 Neşe Kutlu Abu Amasya Üniversitesi
5 Şeyma Bardak Amasya Üniversitesi
6 Ömer Arslan Hacettepe Üniversitesi
7 Zeynep Candaş Kocaeli Üniversitesi
8 Murat Duran Atatürk Üniversitesi
9 Kayhan Bozgün Amasya Üniversitesi
10 Hüseyin Efil Hacettepe Üniversitesi

 

 

NOT: Kazananlar arasında FEAD üyesi olmayanlar http://fead.org.tr/winterschool/ucretlendirme/ adresinde belirtilen 1. Kış Okulu katılım ücretini 28.01.2016 tarihine kadar derneğimizin hesabına yatırmaları gerekmektedir. Kazanan konaklamalı lisansüstü öğrencilerinden katılamayacağını belirtenler olursa 29.01.2016 tarihinde Yedekler listesinden 1.yedekten başlamak üzere kendileriyle irtibata geçilecektir.