Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD)

3. Lisansüstü Kış Okulu

Fen Eğitimine Teknoloji Entegrasyonu

KATILIM KOŞULLARI

  • Kış okulunun hedef kitlesi Türkiye’deki öğretmenler, farklı üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimini sürdüren öğrenciler ve akademisyenlerdir.
  • Kış okuluna yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda FEAD iptal etme veya erteleme hakkını elinde saklı tutacaktır.
  • Başvuruların çok olması durumunda veya aynı üniversite/ilden başvuran adaylar arasında öncelik fen bilimleri öğretmenlerine ve daha önce FEAD kış okuluna katılmamış olanlara verilecektir.
  • Katılımcıların, kış okuluna çalışıyor oldukları ve çalışmayı düşündükleri konuda hazırlayacakları nitel veya nicel araştırma önerileri ile gelmeleri önerilmektedir.
  • Katılımcıların kendi kişisel bilgisayarlarını getirmeleri önerilmektedir. Zorunlu değildir.