FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

Önceki Yönetimler

Önceki Yönetimler

7. Dönem Kurullar (18.09.2021-14.10.2023)

Başkan: Prof. Dr. Murat KURT (Amasya Üniversitesi)

Başkan Yardımcısı/ Sosyal Medya Sorumlusu: Doç. Dr. Yasemin ÖZDEM YILMAZ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Mali İşler Sorumlusu (Sayman): Doç. Dr. Serkan SAY (Mersin Üniversitesi)

Genel Sekreter: Doç. Dr. Mustafa YADİGAROĞLU (Aksaray Üniversitesi)

Üye/ Dergi Sorumlusu: Doç. Dr. Harun ÇELİK (Kırıkkale Üniversitesi)

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü: Prof. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ (Gazi Üniversitesi)

Üye/ Bülten Sorumlusu: Doç. Dr. Volkan BİLİR (Artvin Çoruh Üniversitesi)

6. Dönem Kurullar (08.09.2018-18.09.2021)

Başkan: Prof. Dr. Dündar Yener (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Sema Selman Çıldır (Hacettepe Üniversitesi)

Genel Sekreter: Doç. Dr. Murat Kurt (Amasya Üniversitesi)

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yadigaroğlu (Aksaray Üniversitesi)

Uluslar arası İlişkiler Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Özdem Yılmaz (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Mali İşler Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Serkan Say (Mersin Üniversitesi)

Üye: Öğr. Arife Parmaksızoğlu 

Denetleme Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zeki Bayram (Hacettepe Üniversitesi)

Denetleme Kurulu Üyeleri: Araş. Gör. Ahmet Taşdere (Uşak Üniversitesi) Araş. Gör. Gamze Yayla (Cumhuriyet Üniversitesi)

5. Dönem Kurullar (20.09.2016-07.09.2018)

Başkan: Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Sema Selman Çıldır (Hacettepe Üniversitesi)

Genel Sekreter: Arş. Gör. Ali Sağdıç(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Üye: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yadigaroğlu (Aksaray Üniversitesi)

Uluslar arası İlişkiler Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Mali İşler Sorumlusu: Doç. Dr. Dündar Yener (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Üye: Yrd. Doç. Dr. Murat Kurt (Amasya Üniversitesi)

 Denetleme Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zeki Bayram (Hacettepe Üniversitesi)

 Denetleme Kurulu Üyeleri: Araş. Gör. Ahmet Taşdere (Uşak Üniversitesi)Araş. Gör. Gamze Yayla (Cumhuriyet Üniversitesi)

4. Dönem Kurullar (21.09.2014-20.09.2016)

Başkan: Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU (Amasya Üniversitesi)

Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Uygar Kanlı (Gazi Üniversitesi)

Genel Sekreter: Doç. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Üye: Doç. Dr. Sema Selman Çıldır (Hacettepe Üniversitesi)

Uluslar arası İlişkiler Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Derya Kaltakçı Gürel (Kocaeli Üniversitesi)

Mali İşler Sorumlusu: Araş. Gör. Ali Sağdıç (ODTÜ)

Üye: Dr. M. Şahin Bülbül (Kafkas Üniversitesi)

Denetleme Kurulu Başkanı: Araş. Gör. Dr. Harika Özge Aslan (ODTÜ)

Denetleme Kurulu Üyeleri: Doç. Dr. Hayati Şeker (Marmara Üniversitesi) ve Mert Kaya (Mili Eğitim Bakanlığı)

3. Dönem Kurullar (15.09.2012-20.09.2014)

Başkan: Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN (Hacettepe Üniversitesi)

Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU (Amasya Üniversitesi)

Sayman: Dr. Sabiha SUNAR (ODTÜ)

Üye: Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ (Kayseri Üniversitesi)

Üye: Yrd. Doç. Dr. Sibel TELLİ (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)

Üye: Dr. Ebru KAYA (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Üye: Doç. Dr. Hayati ŞEKER (Marmara Üniversitesi)

Yönetim yedek: Tuncay ÖZSEVGEÇ, Hanife Can ŞEN, Zeki BAYRAM, Sevgi İPEKÇİOĞLU, Hüseyin Gürkan Solmaz, Gülten ŞENDUR, Merve POLAT

Denetim asil: Cansel KADIOĞLU, Mustafa TÜYSÜZ, Özlem OKTAY

Denetim yedek: Sevinç Nihal YEŞİLOĞLU, Nilgün DEMİRCİ, Kübra ERYURT

2. Dönem Kurullar (29.12.2010-15.09.2012)

Başkan: Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU (Gazi Üniversitesi)

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR (Atatürk Üniversitesi)

Sayman: Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ (Erciyes Üniversitesi)

Üye: Prof. Dr. Salih ATEŞ (Gazi Üniversitesi)

Üye: Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKCI (Hacettepe Üniversitesi)

Üye:  Doç. Dr. Ali ERYILMAZ (ODTÜ)

Üye: Doç. Dr. Hayati ŞEKER (Marmara Üniversitesi)

Yedek Üyeler: Halil Aydın, Murat Kahveci, Hüseyin Küçüközer, Gülşen Bağcı Kılıç, Ahmet İlhan Şen, Osman Nafiz Kaya, Nihal Doğan

Denetim Asil: Ali Rıza AKDENİZ, Ayla Çetin DİNDAR, Cansel KADIOĞLU

Denetim Yedek: Bayram ÇOŞTU, Mustafa Şahin BÜLBÜL, Rıdvan ELMAS

1. Dönem Kurullar (Kurucu Kurul)  (01.07.2010-29.12.2010)

Başkan: Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKCI (Hacettepe Üniversitesi)

Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR (Atatürk Üniversitesi)

Sayman: Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ (Erciyes Üniversitesi)

Üye: Yrd. Doç. Dr. Osman Serhat İREZ (Marmara Üniversitesi)

Üye: Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU (Gazi Üniversitesi)

Üye: Yrd. Doç. Dr. Murat Sağlam (Ege Üniversitesi)

Üye: Yrd. Doç. Dr. Ebru Z. Muğaloğlu (Boğaziçi Üniversitesi)

Üye: Doç. Dr. Hüseyin Küçüközer (Balıkesir Üniversitesi)

Üye: Doç. Dr. Gülşen Bağcı Kılıç (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Üye: Doç. Dr. Osman Nafiz Kaya (Fırat Üniversitesi)

Üye: Nuri Köse, Avukat