FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

Paneller ve Seminerler

Paneller ve Seminerler

Paneller ve Seminerler

Değerli fen eğitimi öğretmenleri ve araştırmacıları,

FEAD başkanlarının "Fen Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Geleceği"ni tartıştıkları panelimiz 10 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

FEAD geçmiş dönem başkanlarımız Prof. Dr. Gultekin Cakmakci, Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu ve Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç ile dönem başkanımız Prof. Dr. Dündar Yener'in konuşmacı olarak yer alacağı panelde Fen Eğitiminin geçmişten günümüze Türkiye'de ve Dünya'da geçirdiği dönüşüm üzerine sohbet gerçekleştirildi.