FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

Lisansüstü Çalışma Grubu

Lisansüstü Çalışma Grubu

Değerli üyelerimiz,

FEAD Lisansüstü Çalışma Grubu, Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği bünyesinde ülkemizde ve yurt dışında fen eğitimi alanında lisansüstü öğrenime devam öğrencilerden oluşturulan bir çalışma grubudur.

Bu çalışma grubunun amacı, fen eğitimi alanında lisansüstü eğitime devam eden üyelerimize yönelik etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmektir. Bu etkinlikler, çevrim içi ya da yüz yüze seminer, söyleşi, lisansüstü araştırma yazımına yönelik çalışmalar, lisansüstü yaz okulu, güncel araştırmaların gündeme alınması ve diğer planlanan etkinlikler olabilmektedir.

FEAD Lisansüstü Çalışma Grubunda yer alabilmek için, fen eğitimi alanında lisansüstü eğitime devam ediyor olmak şartı aranmaktadır.

Lisanüstü eğitim gören tüm üyelerimizi bu gruba davet ediyoruz. Gruba katılmak için FEAD LÇG Katılım Formunu doldurabilirsiniz.  

İyi çalışmalar