FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi

“Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi” uygulamaya dönük fen eğitimcilerine, özellikle Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersi öğretmenlerine yönelik makalelerin yayımlandığı hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide yayımlanan makaleler öğrenme üzerine teorik gelişmelere ve yeni yaklaşımlara paralel ve verimliliği bilimsel araştırma yöntemleri ile değerlendirilmiş öğretim yöntemlerini veya etkinliklerini içermektedir.
Dergi ile ilgili bilgilere https://dergipark.org.tr/tr/pub/fbod adresinden ulaşabilirsiniz. Dergimiz TRDizin ulusal dizininde listelenmektedir. Dergide yayımlamak üzere çalışmalarınızı bekler, derginin ülkemizde fen bilimleri eğitimi ve öğretiminin gelişmesi, bilim okuryazarlığının yaygınlaşması ve öğretmenlerin uygulamaya dönük ihtiyaçlarının karşılanması amaçlarına katkı sağlamasını temenni ederiz.

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Resmi Dergisi

ISSN: 2148-2160

Makale göndermek ve yayınlanmış makaleleri görmek için;

https://dergipark.org.tr/tr/pub/fbod