FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Murat Kurt

 

Başkan Yardımcısı/ Sosyal Medya Sorumlusu: Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz

 

Mali İşler Sorumlusu (Sayman): Doç. Dr. Serkan Say

 

Genel Sekreter: Doç. Dr. Mustafa Yadigaroğlu

Üye/ Dergi Sorumlusu: Doç. Dr. Harun Çelik

 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü: Prof. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici

 

Üye/ Bülten Sorumlusu: Doç. Dr. Volkan Bilir