FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

Hakkımızda

Hakkımızda

Bilim ve teknolojideki ilerlemenin, toplumsal alanda, ekonomik, sosyal ve siyasal kararların bilimsel temellere dayanarak alınması ile desteklenmesi, toplumda bilime değer verilmesi için temel bir gerekliliktir. Bilimsel bilginin ve anlayışın toplumda yaygınlaşması için eğitimcilerin katkıları ise toplumumuz için gerçek ve değerli kazanımlardır. FEAD, bu kazanımı sağlayacak Türkiyede Fen Eğitimi alanında tek dernektir. 

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD) 2010 yılında Türkiye'de fen bilimleri eğitimi alanında çalışmalar yapan eğitimci ve araştırmacılar için bir platform oluşturulması, fen bilimleri eğitimi alanında yapılan araştırmaların desteklenmesi ve niteliğinin yükseltilmesi, fen bilimleri eğitimi alanında elde edilen araştırma sonuçlarının fen öğretim ve öğreniminin geliştirilmesi amacıyla yaygınlaştırılması ve toplumda bilim okur-yazarlığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarının desteklenmesi amaçları ile kurulmuştur.

Bu amaçla FEAD, Türkiye'de fen bilimleri eğitimi alanında önemli çalışmalara ve organizasyonlara imza atmaktadır. Derneğimiz, fen bilimleri ve matematik eğitimi alanında düzenlenen Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi ve alana özel kongreler olan Ulusal Biyoloji Eğitimi ve Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerinin hak sahibidir. Düzenlediğimiz akademik okullar ile lisansüstü öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunan iş birlikleri geliştirmekteyiz. 2024 yılında başlattığımız ve her ay düzenli olarak güncel konularda uzmanlarımızı davet ettiğimiz paneller ile fen eğitimi alanında ileri düzeyde bilgi paylaşımı yapılmasını ve akademik kalitenin fen eğitimi alanında yükseltilmesini hedefliyoruz.

Derneğimizin hak sahibi olduğu ve TR dizinde yer alan Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi ile öğretmen ve akademisyenlerimizin akademik çalışmalarının yaygınlaştırılmasına destek vermekteyiz. Düzenli yayınlarımızdan FEAD Bülteni ile üyelerimizin çalışmalarının yaygınlaştırılması ve duyurulması ve derneğimizin faaliyetlerinin düzenli olarak üyelerimizle paylaşılmasını sağlıyoruz. 

2024 yılında kurulan FEAD Lisansüstü Çalışma Grubumuz ile gençlerimizi derneğimiz bünyesinde daha aktif hale getirerek akademik yazma grubu, lisansüstü yaz okulu ve akademik söyleşiler vb. etkinlikleri gerçekleştiriyor ve genç araştırmacılara akademik kariyerlerinde destek oluyoruz. 

FEAD, Türkiye’de fen eğitimi alanında dönüşüm yaratabilecek projeleri hayata geçirmeye devam etmektedir.