FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

COP28 ve Eğitime Yansımaları Paneli

COP28 ve Eğitime Yansımaları Paneli

COP28 ve Eğitime Yansımaları Paneli

Değerli üyelerimiz,

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD) olarak 25 Aralık 2023 Pazartesi günü, saat 19.00’da COP28 ve Eğitime Yansımaları Paneli düzenliyoruz. Panelde Prof. Dr. Özgül Keleş, Burcu Meltem Arık ve Bahar Ozay 28. Taraflar Konferansı'nın eğitim sistemimize etkilerini paylaşacak, konferansta alınan kararların eğitime nasıl entegre edilebileceğini ve sürdürülebilirlik eğitiminde kullanılabilecek örnekleri, yenilikleri ele alacak. 
Çevrimiçi bağlantı bilgileri kayıt olan katılımcılara email ile iletilecektir. 
Kayıt linki: https://lnkd.in/dtX3qVNX