FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-2022)

15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-2022)

Değerli katılımcılar,

15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-2022) 25-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında Kars Kafkas Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği iş birliği ile Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü organizasyonu ile gerçekleştirilecektir.

Kongremizin ana teması “21. yüzyıl Fen Bilimleri ve Matematik Eğitiminde Dijitalleşme ve Öğretmen Yetiştirme” olarak belirlenmiştir. Bu kongrede; panel, sözlü bildiri, poster, çalıştay, atölye gibi çalışmalar ile siz değerli akademisyen, öğretmen, öğrenci ve tüm eğitimcileri bilgi, deneyim ve uzmanlıklarını paylaşmak üzere yüz yüze kongremize bekliyoruz.

Serhat Şehri Kars ili, 90 bin şehidi ile Çanakkale, Eb’ul Hasan Harakani Hazretleri ile Mevlana, kristal kar kalitesi ile Alpler, Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya’ya açılan kapısı olan Kafkas Üniversitesi ile özdeşleşmiştir. Kısacası, Kars Türkiye’dir.

20 yılı aşkın süredir öğretmen yetiştiren Dede Korkut Eğitim Fakültesi Cumhuriyetin 100. yılında değerli bilim insanlarını buluşturmanın onurunu yaşayacaktır. Sosyal etkinlikleri ve bilimsel potansiyeli ile önemli olan bu kongrede, doğa turizminin başkenti  Kars ilinde sizleri ağırlamaktan duyacağımız memnuniyeti ifade etmek isteriz.

Saygılarımla…

 

Prof. Dr. Muzaffer ALKAN

Kongre Başkanı