FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

FEAD Lisansüstü Çalışma Grubu

FEAD Lisansüstü Çalışma Grubu

FEAD Lisansüstü Çalışma Grubu

Değerli üyelerimiz,

FEAD bünyesi altında FEAD Lisansüstü Çalışma Grubu oluşturuyoruz.

FEAD Lisansüstü Çalışma Grubu, Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği bünyesinde ülkemizde ve yurt dışında fen eğitimi alanında lisansüstü öğrenime devam öğrencilerden oluşturulan bir çalışma grubudur. Bu çalışma grubunun amacı, fen eğitimi alanında lisansüstü eğitime devam eden üyelerimize yönelik etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmektir. Bu etkinlikler, çevrim içi ya da yüz yüze seminer, söyleşi, lisansüstü araştırma yazımına yönelik çalışmalar, lisansüstü yazım kampı, yaz okulu, güncel araştırmaların gündeme alınması ve diğer planlanan etkinlikler olabilmektedir.
FEAD Lisansüstü Çalışma Grubunda yer alabilmek için, fen eğitimi alanında lisansüstü eğitime devam ediyor olmak şartı aranmaktadır.

Lisanüstü eğitim gören tüm üyelerimizi bu gruba davet ediyoruz. Gruba katılmak için özgeçmişinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz. 

İyi çalışmalar

FEAD