FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

Öğretim Programlarına Yönelik Görüş ve Öneriler

Öğretim Programlarına Yönelik Görüş ve Öneriler

Öğretim Programlarına Yönelik Görüş ve Öneriler

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği, 26 Nisan 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı sayfasında yayınlanarak görüş ve öneriye açılan öğretim programlarına yönelik olarak üyeleri ve paydaşların katılımıyla 28 Nisan 2024 ve 1 Mayıs 2024 tarihlerinde 4 oturum halinde Öğretim Programlarını İnceleme ve Görüş Paylaşımı toplantıları düzenlemiştir.

Bu toplantılara katılan 120 akademisyen ve öğretmenin fen bilimleri dersleri öğretim programlarına ilişkin görüş ve önerileri MEB görüş ve öneri sayfasına 03.05.2024 tarihinde gönderilmiştir.

FEAD Öğretim Programlarına yönelik Görüş ve Öneriler Raporu'na aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla

FEAD Öğretim Programlarına yönelik Görüş ve Öneriler Raporu