FEAD

Recent Posts

Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Best Living Room Decorating Ideas & Designs
Food with Partially Hydrogenated Oil
Food with Partially Hydrogenated Oil
France celebrate the birth of the French Republic
France celebrate the birth of the French Republic
While many trends build on current styles and ideas
While many trends build on current styles and ideas
Forget Password Form
Registration Form

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME LİSANS TASLAK PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME LİSANS TASLAK PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME LİSANS TASLAK PROGRAMI

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu 18 Ağustos 2020 tarihinde üniversitelere “yetki devri" sürecini başlatmış olup bu süreçte, Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin öğretmenlik lisans programlarının geliştirilip güncellenmesi çalışmalarının, Türkiye Yeterlikler Çerçevesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri dikkate alınarak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından yapılmasının en doğru tercih olduğu ifade edilmiştir (İlgili YÖK duyurusu için: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/egitim-fak%C3%BCltelerine-yetki-devri.aspx). Bu kapsamda, YÖK şöyle belirtmektedir: "Bu bağlamda konu, 10.08.2020 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında müzakere edilmiş olup öğretmenlik programlarına ilişkin 12.04.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı iptal edilerek; a) Ders kategorileri ile ilgili “Alan Eğitimi Dersleri, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri ve Genel Kültür Dersleri" şeklindeki gruplandırmanın göz önünde tutulması, b) Ayrıca “ders sayısı, ders saati / kredi sayısı ve yoğunluğu" konusunda da yine bu gruplandırmadaki sıralamaya dikkat edilmesi, şartıyla öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının yetkilendirilmesine karar verilmiştir." YÖK'ün yukarıda anılan kararına istinaden, ülkemizde farklı üniversitelerde eğitim fakülteleri tarafından söz konusu çalışmanın "fen bilgisi öğretmen yetiştirme lisans programı" hazırlanmasına yönelik çalışmaların FEAD tarafından organize edilmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda FEAD'ın organizatörlüğünde başlatılan çalışmalara 80 üniversitenin eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliğinde görev yapan öğretim üyeleri katılmıştır. Çalışmalar sonucunda öneri niteliğinde FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME LİSANS TASLAK PROGRAMI ve ÖNERİLEN SEÇMELİ DERSLER başlıkları ile iki ayrı dosya hazırlanmıştır. İlgili dosyalara aşağıdan ulaşabilirsiniz. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME LİSANS TASLAK PROGRAMI: https://drive.google.com/file/d/1tzD0upKTlGSziWwcDeNZnNFlF_KrnWUj/view?usp=sharing ÖNERİLEN SEÇMELİ DERSLER: https://drive.google.com/file/d/1q2kcZ0HnpFuOKhD6NFmRwwMIGYJ0_LkM/view?usp=sharing Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz. FEAD Yönetim Kurulu adına Başkan Prof. Dr. Dündar YENER